Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

E-mail Ispis PDF

b 160906029

Posljednji pokušaji zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH da na sjednici održanoj u aprilu ove godine postignu dogovor o prijedlogu izmjena Izbornog zakona BiH, kojim bi se omogu?ilo

održavanje lokalnih izbora u Mostaru, prošli su neslavno. Naime, nijedan od prijedloga nije dobio podršku državnih parlamentaraca uprkos tome što su sve politi?ke stranke tvrdile da baš njihov prijedlog provodi odluku Ustavnog suda BiH i otklanja svaki vid diskriminacije me?u gra?anima Mostara.

Kako je vrijeme proticalo, tako se bez rješenje došlo i do predizborne kampanja za lokalne izbore u BiH. Kako nam je potvr?eno, delegacije vladaju?ih stranaka u Mostaru (SDA i HDZ BiH) u skorije vrijeme nisu imale zajedni?ke sastanke s ciljem iznalaženja rješenja za sprovo?enje presude Ustavnog suda BiH.

"Nema nikakvih aktivnosti, a niti sastanaka. Nadam se da ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Država i Velike Britanije ne?e odustati od svojih pokušaja i da ?e se u sve uklju?iti me?unarodna zajednica i OHR kako bi se izbori u Mostaru održali što je prije mogu?e. Mislim da je neophodno da se održe u ovoj godini", rekao je za Klix.ba predsjednik Gradskog odbora SDA Salem Mari?.

Mari? isti?e da ga posebno zabrinjava odnos OHR-a prema Mostaru koji je napravio veliku grešku kada je mandat dao gradona?elniku i isklju?io ostale vije?nike iz Gradskog vije?a.

"Na taj na?in HDZ BiH se nalazi u povoljnijem položaju i oni ne žele da rješavaju pitanje Mostara dok ne budu sigurni da ?e dobiti ono što traže ili dok se ne budu rješavala pitanja na nivou države. Oni to smatraju vitalnim pitanjem za hrvatski narod tako da na državnom nivou probat ?e riješiti i pitanje Mostara", kazao je Mari?.

Velikom greškom smatra i ?injenicu da su me?unarodna zajednica i OHR prihvatili pri?u da se u Mostaru moraju riješiti samo dva sporna ?lana Izbornog zakona BiH.

"To nije dobro rješenje. Mi smatramo da se mora riješiti i pitanje organizacije Mostara i ure?enje Statuta, a tek u sklopu toga riješiti i dva sporna ?lana Izbornog zakona", rekao je Mari?.

Predsjednik Gradskog odbora SDA upozorava i da se u budžetu Mostara ve? osjete odre?eni nedostaci s obzirom na to da nedostaju projekti iz oblasti urbanizma i investicija.

"Najve?i problem se pojavljuje u javnim preduze?ima grada gdje je nadzornim odborima, direktorima i njihovim zamjenicima istekao mandat", zaklju?io je Mari?.

160906029.1 xl

 

 

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: