Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

FACEBOOK UVODI IZMJENE KOJE SVE OTKRIVAJU!

E-mail Ispis PDF

Facebook je odlu?io da poboljša svoj pretraživa?: najnoviji pomaci isprva ?e biti dostupni samo onima koji koriste engleske postavke, a potom ?e profunkcionisati i kod drugih.

Ova društvena mreža pove?ava mogu?nosti pretraživanja kako bi korisnici mogli da pretražuju teme o kojima se raspravlja u tu?im postovima, piše Mirror.

Najavljene novine ?e za 1,2 milijarde korisnika Facebooka, omogu?iti da po odre?enom upisanom izrazu mogu da prona?u rasprave i postove na doti?nu temu. Ovako ?e oni odmah mo?i da se uklju?uju u rasprave.

Potpredsednik Facebooka Tom Stoki je izjavio da ih je na ovakvo poboljšanje motivisala ?injenica da ljudi idu na Fejs ?im se nešto negdje dogodi, kako bi vidjeli reakcije svojih prijatelja i ?lanova porodice: ova izmjena ?e im sada omogu?iti da vide što o tome pišu i misle i drugi ?lanovi mreže.

Dakle, uskoro, kada ukucate odre?eni pojam u tražilicu, ona ?e predložiti rezultate kao što su objavljeni ?lanci na mreži, izjave, postovi… ali to nije sve. Nezgodna stvar je to što ?e sve vaše objave biti vidljive svima, bez obzira koliko stare one bile. To se nastavlja na prošlogodišnju nadogradnju kada je postalo mogu?e pretraživati sve individualne objave, samo što se onda to odnosilo samo na vaše prijatelje.

Tome je sada dodato 2 triliona objava iz cijeloga svijeta, pa ?e biti puno lakše prona?i stare postove za koje ljudi možda nisu namjeravali da budu javni.

Naravno, Facebook vam pruža mogu?nost skrivanja postova: idite na “podešavanja”, a zatim na “vidi više podešavanja”. U sekciji “ko može videti moje objave?”, imate opciju “ograni?ite broj prošlih objava”. Tu možete podesiti da svaku objavu koju ste ikada napravili mogu da vide samo vaši prijatelji i istovremeno ih isklju?ite iz budu?ih prepravki.

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: