Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

E-mail Ispis PDF

Prema podacima iz BIHAMK-a, u ve?em dijelu BiH ovoga jutra vozi se po pretežno suhom i mjestimi?no vlažnom kolovozu. Upozoravaju se voza?i na povremeno ja?e udare vjetra u jugozapadnim krajevima, kao i na smanjenu vidljivost na pojedinim dionicama zbog magle ili niske obla?nosti.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu M-18 Sarajevo-Tuzla, na dionici Semizovac-Srednje u mjestu Garež, od 08 do 15 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava saobra?aja.

Radovi na sanaciji mosta u mjestu Žele?a i dalje traju tako da je na ovom lokalitetu magistralnog puta M-17 Zenica-Žep?e saobra?aj potpuno obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. Na magistralnom putu M-16.2 Jablanica-Prozor zbog izvo?enja neophodnih sanacionih radova saobra?a se usporeno, jednom trakom, a u ovisnosti od potreba izvo?a?a radova, mogu?e su i obustave u trajanju do 1 sat.

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo: autoput A-1 dionice Visoko-Podlugovi i Sarajevo sjever-Vlakovo, kao i puteve na podru?ju Mostara (sjeverni i južni ulaz u grad, te saobra?ajnice u samom gradu).

Na grani?nim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRA?AJA

AUTOPUT A-1

 

Visoko-Podlugovi - zbog radova na sanaciji dilatacionih naprava na mostu, saobra?a se dvosmjerno, desnom kolovoznom trakom.

Sarajevo sjever-Vlakovo - zbog sanacionih radova na vijaduktu Reljevo saobra?a se dvosmjerno, desnom kolovoznom trakom.

 

MAGISTRALNI PUTEVI

 

M-1.8

Srebrenik-Ši?ki Brod (u mjestu Orlova Klisura), zbog radova na sanaciji dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Tinje, saobra?a se naizmjeni?no, jednom trakom.

M-4

Tuzla-Ši?ki Brod, u naselju Drežnik, u toku je sanacija kolovoza saobra?a se obilaznicom u neposrednoj blizini mjesta izvo?enja radova.

?elinac-Kotor Varoš, zbog sanacionih radova od 07 do 18 sati saobra?a se naizmjeni?no, jednom trakom.

M-5

Trg Maršala Tita u Biha?u - zbog izgradnje poslovnog objekta saobra?a se jednom trakom.

Kaonik-Kiseljak u mjestu Jehovac, zbog radova na rekonstrukciji mosta, saobra?aj se odvija naizmjeni?nim propuštanjem vozila privremenom obilaznicom.

M-6

Tasov?i?i-Masline, zbog izvo?enja neophodnih radova od 07 do 17 sati saobra?a se naizmjeni?no, jednom trakom.

M-6.1

Prolaz kroz Mostar-zbog izgradnje glavnih kanalizacijskih kolektora, saobra?a se usporeno uz ograni?enje brzine.

Posušje (raskrš?e M-6.1 i R-420)u toku su sanacioni radovi, saobra?a se naizmjeni?no, jednom trakom, uz povremene obustave do 15 minuta.

M-14.1

Bosanski Brod -Odžak-zbog izvo?enja radova na deminiranju terena na lokalitetu "Klakar Donji 2”, svakog radnog dana u vremenu od 08:30 do 15 sati, dolazi do polusatnih obustava saobra?aja.

M-16

Jajce- Crna Rijeka (lokalitet Lu?ina) zbog klizišta, saobra?aj se odvija usporeno, jednom trakom.

Karanovac-Crna Rijeka (u mjestu Bo?ac) zbog radova na izgradnji obilaznice saobra?a se naizmjeni?no, jednom trakom, uz privremeno postavljenu saobra?ajnu signalizaciju.

Karanovac-Crna Rijeka (na lokalitetu HE Bo?ac 2) zbog minerskih radova od 11 do 11:30 sati i od 13:30 do 14 sati, dolazi do obustave saobra?aja.

M-16.2

Jablanica-Prozor, zbog sanacionih radova, saobra?aj se odvija jednom trakom naizmjeni?no, uz povremene obustave u trajanju do 1 sat.

M-17

Zenica-Žep?e (u mjestu Žele?a), zbog radova na rekonstrukciji mosta, saobra?aj se odvija privremenom obilaznicom kroz naselje Rakovica.

Mostar-Gnojnice - zbog izvo?enja radova saobra?a se jednom trakom.

Prolaz kroz Sarajevo, zbog izgradnje vijadukta Briješ?e i kružnog toka, saobra?a se uz ograni?enje brzine.

Doboj-Šešlije zbog izlaska gra?evinskih mašina i vozila angažovanih na izgradnji autoputa do kraja godine dolazi do povremenih obustava saobra?aja svakog punog sata do 15 minuta (radnim danima) i subotom od 07 do 17 sati, a nedjeljom od 07 do 13 sati.

M-18

Semizovac-Srednje (u mjestu Garež) zbog deminerskih radova od 08 do 15 sati aktuelne su povremene polusatne obustave saobra?aja.

Kladanj-Olovo u toku su sanacioni radovi, saobra?a se naizmjeni?no, jednom trakom uz povremene obustave do 15 minuta.

Olovo-Srednje - zbog izvo?enja radova na mostu preko rijeke Bioštice u Olovu saobra?a se naizmjeni?no, jednom trakom.

Živinice zbog izvo?enja radova na izgradnji raskrsnice, saobra?aj se odvija alternativnim pravcima u neposrednoj blizini (iz smjera Tuzle lokalnom cestom pored tvornice namještaja Konjuh, a iz pravca Sarajeva jednom prometnom trakom preko pomenute raskrsnice).

Brod na Drini-GP Hum/Š?epan Polje-zabrana za vozila ukupne mase iznad 12 tona i duža od 8 metara.

M-19

Drinja?a-Konjevi? Polje, zbog radova na deminiranju terena u vremenu od 08 do 15 sati, dolazi do polusatnih obustava saobra?aja uz 10 minutna propuštanja vozila.

REGIONALNI PUTEVI

R-454a Bratunac-Drinja?a, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobra?aja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-474 Prnjavor-Doboj (Gornja Vijaka2-Razboj u mjestu Dragalovci) - zbog radova na izgradnji saobra?ajnice i mosta preko rijeke Ukrine, na snazi su povremene potpune obustave saobra?aja u trajanju do 45 minuta.

KANTON SARAJEVO

- Zbog izvo?enja neophodnih radova usporeno se saobra?a u ulicama: Maguda (kod br.12), Numan Paše ?uprili?a, Logavina, Esada Midži?a, Nevjestina, Kupreška, Bra?e Muli?, Željezni?ka i Fadila Jahi?a Španca.

MOSTAR

-Zbog sanacionih radova, obustavljen je saobra?aj za vozila preko 7 tona na sjevernom ulazu u Mostar (na dijelu od Zalika do Narodnog pozorišta). Alternativni pravac za ovu kategoriju vozila je južni ulaz u Mostar.

Blicko.ba/avaz

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: