Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

E-mail Ispis PDF

Ako u Evropi neko hoda s puškom i maskom na glavi, diže se vojska i cijeli sigurnosni sistem, a u BiH to rješava jedna policijska patrola - kazao je danas u Sarajevu dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Nedžad Korajli?.

Izjavio je to na Me?unarodnoj nau?noj konferenciji ''Kriminologija i kriminalistika u funkciji upravljanja kvalitetom sistema sigurnosti" koja je održana danas u Sarajevu u organizaciji te visokoškolske ustanove.

Ovaj doga?aj okupio je najrelevantnije nau?ne djelatnike iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije i Kosova, s ciljem da ponudi odgovore i rješenja za prevenciju, otkrivanje i suzbijanje kriminaliteta.

Korajli? je tako?er naglasio da je u FBiH oko 13 posto odba?enih izvještaja o po?injenim krivi?nim djelima, dok ta brojka za koruptivna djela iznosi oko 54 posto.

Dodao je da se u sistemu sigurnosti ?esto koristi kvantitativna analiza, što daje fenomenalan rezultat, a kvalitativna pokazuje stvarno stanje.

- Ako se bavimo kvalitatitvnom analizom, od deset ukradenih vozila, prona?eno je osam jeftinijih, a ona dva koja nisu prona?ena su izuzetno skupa, ošte?uju osiguravaju?e ku?e i dio su organiziranog kriminala - pojasnio je.

Istakao je da za sigurnosnu situaciju nisu krive policijske agencije, ve? oni koji ocjenjuju njihov rad, jer se na taj na?in name?e trend da uspješnoj policiji ne treba pove?avati budžet.

Ovogodišnja Me?unarodna nau?na konferencija organizirana je u tri zasebne sesije, od kojih su prve dvije ve? uspješno realizirane u saradnji s partnerskim institucijama Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, te Centrom za društvena istraživanja Bur? univerziteta.

Blicko.ba/fena

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: