Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

E-mail Ispis PDF

U no?i sa srijede na ?etvrtak, odnosno uo?i Kurban bajrama (24.septembar 2015.), na podru?ju Jelovog Brda i Goj?ina u op?ini Kalesija, podmetnut je požar na nekoliko objekata.

Kako smo saznali, požar je podmetnut na sedam lokacija, a pored po?injene materijalne štete mještani ovih naselja su u strahu, najviše zbog ?injenice da se sve dogodilo uo?i najve?eg muslimanskog bladana, Kurban-bajaram.

Nakon prijave mještana, na lice mjesta su izašli pripadnici Vatrogasne jedinice i Policijske stanice Kalesija, a osumnje?eni za ova djela je uhapšen istoga dan.

Rije? je o 33-godišnjem Jovanu Jezdi?u, “komšiji” iz Osmaka, koje je lokalnim putem udaljeno nekoliko kilometara od ovih naselja.

Jovan Jezdi? je nekon hapšenja policiji priznao da je u Jelovom Brdu podmetnuo požar pod autobus koji je potpuno izgorio, te zapalio nadstrešnicu za odmor, drva za ogrev u dvorištu jedne porodi?ne ku?e i ?ardak za kukuruz.

U Goj?inu je zapalio šadrvan, više sijena, te zapalio vatru pored spomenika Malki Osmanovi?, koja je prva žrtva agresije na ovo naselje 1992. godine.

zme?u Osmaka, koje je prije Daytonskog mirovnog sporazuma bilo u sastavu op?ine Kalesija, je granica izme?u entiteta FBiH i RS, a ?ini se da je ovaj piromanski i teroristi?ki akt upravo ima tu pozadinu.

14. septembra, deset dana prije piromanskog napada na kalesijska naselja Jelovo Brdo i Goj?in, Jovan Jeco Jezdi? je na svom Facebook profilu objavio tetovažu orla i ugravirana “4S” (?irili?nim pismom), uz dodatak “Samo Sloga Bra?u Spašava”, te uz opis da je njegov pokojni otac jedini vjerovao da ?e od njega nešto postati.

Nešto ranije je na desnoj ruci tetovirao amblem jedinice “Vukovi sa Drine”.

Jovan Jeco Jezdi? – je na svom Facebook profilu proteklih dana bio veoma aktivan, a sa svojim prijateljima je dijelio fotografije ratnih zlo?inaca Ratka Mladi?a i Radovana Karadži?a, te maksimalno forsirao simbole manjeg bh. entiteta, Republike Srpske.

Traže?i informacije o Jovanu Jezdi?u pregledali smo njegov Facebook profil, a na nekim od fotografija se nalazi i Milisav Gari?, predsjednik udruženja “Agrorazvoj” iz Goj?ina .

Gari? je poznta kalesijskoj javnosti po sukobima sa bivšim na?elnikom op?ine Kalesija, kojeg je Gari? optuživao da progoni povratnike Srbe iz op?ine Kalesija.

Gari? je za NKP.ba rekao da poznaje Jovana Jezdi?a,jer je njegov brat išao u školu sa njim, a sa Jovanom je poslovno sara?ivao.

“Jovan je radio u šumi sa drvima, a nakon toga je dvje godine boravio u Njema?koj. Nakon povratka iz Njema?ke kod njega su dolazili momci iz nekih pokreta, tetovirani ratnim herojima i sli?no” – govori Gari?.

Gari? je dodao da je sa njim imao nesuglasica jer je mnogo pri?ao o doga?ajima iz prošlosti, te da njegovo psihi?ko zdravlje nije najbolje.

“U zadnje vrijeme smo imali neusglasica jer je pri?ao samo u prošlosti. ?uo sam i da ima dijagnozu “F30”, i njemu je potreba stru?na pomo?” – rekao je Gari?.

- “Terorizam” u medijima RS-a rezervisan za Bošnjake: Srbin koji po?ini zlodjelo brzo dobije dijagnozu, Bošnjak je obi?no “motivisan” vjerom -

Proteklih godina, a naro?ito proteklih mjeseci, svjedoci smo velikog broja pretresa ku?a Bošnjaka, naro?ito povratnika u RS, koji ?esto rezultiraju i hapšenjem.

Iako osobe, pa i cijele porodice, ?ije ku?e budu pretresene obi?no nemaju policijski dosije, kao dokazni materijal protiv njih se ?ak koristi i Kur'an, kao i druga vjerska literatura, koja je, eto, dokaz da su oni spremni po?initi neko zlodjelo u ime vjere.

Ono što cijeloj pri?i daje poseban ton, jeste ?injenica da pojedinci, po nacionalnosti Bošnjaci, koji po?ine zlodjelo obi?no budu povezani uz neku “organizaciju”, a za to zlodjelo se terete svi Bošnjaci, od vjerskih i politi?kih vo?a do najobi?nijih gra?ana, kojima se ?esto, pogotovo za vrijeme vjerskih blagdana, upada u domove.

Kada su u pitanju zlodjela koja po?ine osobe srpske nacionalnosti, “dijagnozu” dobijemo veoma brzo.

Obi?no je rije? o osobama sa psihi?kim oboljenima, koje su kao takve ?lanovi formalnih i neformalnih udruženja koja zagovaraju bu?enje ratnih tema i aktvnosti.

Slu?aj Jovane Jezdi?a – Jece je samo još jedan u nizu.

Navodno, svi su znali da je on ?lan Ravnogorskog ?etni?kog pokreta, ali kao takav nije bio sumnjiv policijskim organima RS-a.

Njegove aktivnosti na Facebooku, gdje je svakodnevno veli?ao ratne zlo?ince i njihova zlodjela, kao i njegove tetovaže, tako?er nisu bile sumnjive policiji RS-a.

Podsje?amo, proteklih mjeseci policija RS-a je pretresala domove osoba koje su pisale protiv RS-a, a u povratni?kom naselju Liplje su uhapsili mladi?a jer je nekada davno objavio fotografiju sa oružjem, a nakon toga i fotografiju na kojoj se vidi tetovaža na grudima sa ljiljanom.

Mediji iz RS-a, naravno, šute.

Samo je novinska agencija SRNA pisala o ovom slu?aju, a Jovana Jezdi?a su samo okarakterisali kao “paliku?a”, ne spominju?i njegove aktivnosti u proteklim mjesecima.

?ak i mediji koji su ?esto koristili, i iskorištavali, Milisava Gari?a, kako bi pokazali kako su navodno povratnici Srbi u Kalesiju ugroženi, nisu pisali o ovom slu?aju.

Ni traga pisanju o terorizmu, jer je isti u medijima iz RS-a, o?igledno, rezervisan samo za Bošnjake.

Jovan Jezdi? Jeco je odli?no poznavao teren Goj?ina i Jelovog Brda, te sve ukazuje da je sve bilo dobro isplanirano.

Sam piromanski pohod no? uo?i Kurban bajrama vjerovatno nije slu?ajan.

Ipak, ostavio je trag koji je policiju doveo na njegov ku?ni prag.

Požari koje je podmetnuo Jezdi? su napravili veliku amterijalnu štetu, a šteta samo na autobusu koji je u potpunosti izgorio je oko 40.000 KM smatraju u firmi Bjeljevac Tours.

Ipak, pored velike materijalne šteta mještane Goj?ina i Jelovog Brda je zabrinuo ovaj doga?aj, a mnoge je podsjetio na ratne strahote prije 20-tak godina, kada su upravo komšije iz Osmaka prinudile mještane Goj?ina i Jelovog Brda da napuste svoje domove.

Mještani se sada pitaju kada bi mogao biti sljede?i napad, jer više ne vjeruju niti policijskim organima, koji samo selektivno vrše kontrolu gra?ana.

B licko.ba/NKP

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: