Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

E-mail Ispis PDF

 

Ukupna vrijednost izvoza iz BiH u prvom polugodištu 2015. godine iznosila je 4.494.595.497 KM, što je za 4 posto više nego u prvom polugodištu prošle godine. Vrijednost uvoza iznosila je 7.406.999.463 KM, što je za 0,4 posto manje.

 

- Najve?i izvoz je u Njema?ku 15,79 posto, Italiju 13,56, Hrvatsku 10,26, Srbiju 9,34 i Austriju 8,24 posto - kaže Igor Gavran, savjetnik Sektora za makroekonomski sistem Vanjskotrgovinske komore BiH i dodaje da je najve?i uvoz iz Hrvatske 15,27 posto, Srbije 13,36, Njema?ke 10,52, Italije 10,04 i Slovenije 9,55 posto.

 

Najviše sjedala

 

Prema podacima VTK BiH najviše smo izvozili sjedala za 320.790.249 KM, aluminij u sirovim oblicima 180.803.250, elektri?nu energiju 171.496.633, obu?u s vanjskim ?onovima od gume 170.019.965 i drvo obra?eno po dužini piljenjem 142.693.755 KM.

 

Top pet proizvoda koje smo uvozili su naftna ulja u vrijednosti od 411.910.155 KM, nafta i ulje 280.017.761, li?ni automobili i druga motorna vozila 194.909.254, lijekovi 137.381.862 i naftni plinovi u vrijednosti od 128.178.704 KM.

 

- Zamjena uvozom sirove nafte i njenom preradom u doma?oj rafineriji i dio lijekova koje uvozimo mogu?e je zamijeniti proizvodnjom u doma?oj farmaceutskoj industriji, dok za ve?inu ostalih ne raspolažemo vlastitim kapacitetima ili resursima - naglasio je Gavran.

 

Me?utim, nešto niže rangirani, ali kumulativno pogubnih posljedica po doma?u proizvodnju je uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

 

- Uvoz piva od oko 65 miliona KM prekomjeran je i neopravdan, jer vlastita industrija piva raspolaže dovoljnim kapacitetima ne samo za bh. tržište, ve? i mnogo više. Isto važi i za prekomjeran uvoz vode i bezalkoholnih pi?a, potom proizvoda od brašna, brojnih vrsta vo?a i povr?a, mesa peradi i drugih prehrambenih proizvoda. I u tekstilnoj i industriji kože i obu?e neopravdan je enorman uvoz kada svjedo?imo vrhunskom kvalitetu doma?e proizvodnje i njenim radom za najprestižnije svjetske brendove - pojasnio je Gavran.

 

Direktor Pivare Tuzla Fahrudin Salihovi? rekao je da se u BiH može uvesti šta god, svi se hvataju za neke ugovore, potpise s nekim državama...

 

- Omjer izvoza naspram uvoza je jedan naprema sto. Pokazatelji su katastrofalni, mi imamo ?etiri pivovare i jednu u Grudama koja je zatvorena, sa svojim kapacitetima možemo podmiriti tržište. Državni aparati moraju da se probude i po?nu druga?ije razmišljati, jer privreda u BiH je prakti?no na koljenima. Toliki uvoz piva koji je u 2014. bio 147 miliona KM je nenormalan, sve naše pivare nisu ostavarile ni 90 miliona profita - kazao je Salihovi?.

 

Dodaje da je važno da funkcioniranje doma?ih preduze?a podsti?e razvoj kompletne privrede u BiH.

 

- Podsti?emo razvoj poslovanja malih i srednjih preduze?a koja opslužuju našu pivaru. I potroša?ima fali kultura kupovine doma?ih proizvoda, mora proraditi u ljudima taj jedan mehanizam, da shvate da kupovinom doma?eg pomažu i sebi - naglasio je Salihovi?.

 

Zadnja rije?

 

Na 19 mjestu liste nalaze se vode. Uklju?uju?i mineralne i gazirane, u BiH je u prvih šest mjeseci uvezeno vode u vrijednosti 52.504.910 KM. Direktor "Tešanjskih Vrela" Husein Omerbaši? rekao je da prekomjeran uvoz vode u BiH ima milion uzroka i posljedica.

 

- Suština je u lobijima koji nastoje po svaku cijenu da uvezu tu vodu u BiH. Bitna je i svijest potroša?a koji bi trebali kupovati doma?e. Ekonomsko ure?enje države i liberalni uvoz je uzrok puštanja uvoza vode, koju imamo u izobilju. Država bi trebala zaštiti doma?e proizvo?a?e, me?utim ne ?ini ništa. Ipak zadnju rije? daju potroša?i koji u tržnim centrima imaju izbor, mogu svojom rukom uzeti doma?i ili strani proizvod - kazao je Omerbaši?.

Kvalitetniji i jeftiniji

- Kad je voda u pitanju, u svakoj prodavnici je mogu?e prona?i barem jednog doma?eg proizvo?a?a. Suština je u tome da se ta voda iz uvoza ne kupuje onda je niko ne bi ni uvozio jer bi stajala na policama. Ja bih shvatio ljude da su doma?i proizvodi skuplji od uvoznih, ali nisu, kvalitetniji su i jeftiniji - pojasnio je Omerbaši?,

Kako se pla?a PDV

 

Salihovi? navodi da se u BiH uvozi pivo po cijeni od 0,15 euro centi i na tu cijenu oni pla?aju PDV. A doma?i pivari pla?aju PDV na kompletan proizvod koji je znatno skuplji.

Blicko.ba/avaz

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: