Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

SKANDALOZNO Vlast uvodi porez i na registraciju vozila!

E-mail Ispis PDF

Zbog manjka javnih prihoda koji bi mogli nastati planiranim rastere?enjem privrede, Vlada Federacije BiH uveliko razmišlja o uvo?enju novih nameta bh. gra?anima, a radi realizacije plana iz potpisane Reformske agende.

Razra?en scenarij

Ve? su razra?eni i mogu?i scenariji, a plan o pove?anju nameta za bh. gra?ene vidljiv je iz radne verzije dokumenta "Prijedlozi rastere?enja privrede u FBiH", koji je objavljen na internetskoj stranici Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

U dokumentu se navodi da trenutno optere?enje na pla?u iznosi 70,95 posto i, ako se ono smanji na 62,84 posto, nedostajat ?e 185 miliona KM javnih prihoda. U drugoj varijanti, ako se optere?enje na pla?u smanji na 57,09 posto, nedostajat ?e 302 miliona KM javnih prihoda, dok tre?a varijanta podrazumijeva smanjenje optere?enja na pla?u na 44,23 posto, pri ?emu bi nedostajalo 583 miliona KM.

U ?etvrtoj varijanti podrazumijeva se smanjenje optere?enja na pla?u na 36,06 posto, pri ?emu bi nedostajao 761 milion KM javnih prihoda.

Budu?i da u svim varijantama rastere?enja privrede dolazi do smanjenja javnih prihoda, neophodno je izvršiti kompenzaciju, navodi se u dokumentu. Kompenzacija javnih prihoda bi se mogla uraditi na sljede?i na?in, odnosno u zavisnosti od toga koje namete treba uvesti ili pove?ati.

Utjecaj smanjenja stopa po osnovu pla?a na zaposlenost 2025.

Kada je rije? o nadležnosti entiteta, predlažu se uštede u javnom sektoru (budžetska i vanbudžetska potrošnja), uvo?enje poreza na nepokretnu imovinu (stambeni naprimjer, iznad 25 m2 po ?lanu porodice, vikendice i sl.), uvo?enje poreza na transakcije finansijskih institucija.

No, to nije kraj, predlaže se još i uvo?enje poreza na usluge registracije automobila te uvo?enje posebnog poreza na luksuzne automobile (prema kubikaži).

Mobilna mreža

- Uvo?enje poreza na telekomunikacijske usluge korištenja mobilne mreže, uvo?enje poreza na dobitke od igara na sre?u, uvo?enje poreza na neobra?eno poljoprivredno zemljište, uvo?enje poreza na nekorištene poduzetni?ke nekretnine, uvo?enje poreza na neizgra?eno gra?evinsko zemljište te uvo?enje poreza na zaga?enje - stoji u Vladinom dokumentu.


Prijedlozi stopa nakon rastere?enja

Istovremeno, kada je u pitanju državni nivo, predlaže se pove?anje akciza na visokotarifnu robu i, ako je potrebno, za razliku koja nedostaje - pove?anje stope PDV-a.

Naplata putem ra?una za struju

U analizi se, tako?er, a kada je rije? o poreznim utajama, navodi da ih je najteže vršiti u dijelu poreza gra?ana koji ne optere?uje privredu, a u dokumentu se navodi da za to ima puno mogu?nosti.

- To je naplata prilikom registracije vozila, putem ra?una za telefon, za elektri?nu energiju, prilikom izdavanja li?nih dokumenata... - stoji u dokumentu.

Blicko.ba/avaz

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: