Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

E-mail Ispis PDF

Novi Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine na snagu je stupio 29. jula. Donio je nekoliko novih važnih promjena za gra?ane naše zemlje kada prijavljuju prebivalište. Nakon što su Izmjene i dopune Zakona o prebivalištu i boravištu gra?ana BiH usvojene u Domu naroda Parlamentarne skupštine, objavljene su u Službenom listu BiH.

Da biste prijavili prebivalište od 29. jula više nije dovoljno da do?ete na šalter i kažete svoju adresu. Prema odredbama novog zakona o prebivalištu, me?u ostalim, morat ?ete dostavit sljede?e dokaze:

1. Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, ku?e ili drugog objekta za stanovanje;

2. Ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca;

3. Potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili ku?e na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište.

Gra?ani izmjenama zakona nisu zadovoljni. Dostavljanje dokaza o prebivalištu za njih predstavlja novi gubitak vremena, novca i strpljenja, istanukli su anketi.

A novi zakon trebao bi sprije?iti zlouporabu, nelogi?nosti, ali i apsurde - poput prijavljivanja adrese na zgradu Predsjedništva, Parlament ili neke državne institucije.

Da biste se prijavili kod muža ili žene, momka ili djevojke, za to ?e vam bit potreban dokaz o vašem odnosu. Na koji na?in ?e se dokazivat vanbra?na zajednica još nije utvr?eno. Ista procedura važi i kod dokazivanja srodstva sa prvim srodnicima.

Svi nadležni organi za pitanje prebivališta imaju obavezu da u roku od pet godina izvrše reviziju svih ve? prijavljenih prebivališta. Apeluje se na gra?ane da pri produžavanju osobnih iskaznica odmah prilože dokaze o prebivalištu, kako bi izbjegli da budu dio ove revizije.

Blicko.ba/tip

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: