Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

E-mail Ispis PDF

Prema izvještaju vode?eg medicinskog ?asopisa "The Lancet", broj ljudi koji su u dobi od 60 i više godina znatno ?e porasti do 2020. godine u odnosu na broj djece koja su u dobi od pet godina, prenosi Anadolu Agency (AA). Sude?i prema izvještaju, o?ekuje se da ?e do 2050. godine populacija ljudi u dobi do 60 godina, sa sadašnjeg broja od 841 milion porasti na dvije milijarde. Navodi se kako skoro 80 procenata ove populacije živi u zemljama sa niskih i srednjim prihodima.

Izvještaj je tako?er upozorio da ?e u budu?nosti porast hroni?nih bolesti u velikoj mjeri utjecati na kvalitetu života me?u starijim osobama sve dok zdravstveni sistem ne prona?e djelotvorne strategije za rješavanje tih problema.

"Izazov nije samo produženje životnog vijeka, ali i poboljšanje zdravlja starijih ljudi koji žive u zemljama niskih i srednjih prihoda", kazao je medicinski ekspert Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Somnath Chatterji tokom konferencije za medije koja je održana ju?er u sjedištu UN-a u Ženevi.

Kada je rije? o životnom vijeku, istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije su pokazala kako najduži vijek imaju stanovnici Evrope, Azije i Amerike.

Žene koje žive u Japani imaju najduži životni vijek i žive do 87 godina, nakon njih slijede žene koje žive u Španiji, Švicarskoj i Singapuru. O?ekivano trajanje života kod muškaraca je 80 ili više godina u skoro devet zemalja, a muškarci najduže žive na Islandu, u Švicarskoj i Australiji.

U svom godišnjem izvještaju WHO je naveo kako su neke siromašne zemlje napravile pomak kada je u pitanju produžavanje životnog vijeka. Tako je životni vijek ljudi najviše porastao u Liberiji, od 42 godine života 1990. godine na 62 godine u 2012. godini. Nakon Liberije slijedi Etiopija: sa 45 na 64, zatim Maldivi sa 58 na 77, Kambodža sa 54 na 72 godine i Ruanda sa 48 na 65 godina.

Blicko/Moje zdravlje

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: