Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

BiH se treba sistematski baviti sa problemima svoje dijaspore

E-mail Ispis PDF

Problemima svoje dijaspore Bosna i Hercegovina treba se sistematski baviti i tako pomo?i da naši gra?ani koji su sticajem okolnosti rasuti po cijelom svijetu maksimalno o?uvaju vlastiti identitet.

Me?utim, to je mogu?e posti?i samo ukoliko se pri tome na potpuno osmišljen na?in pristupi svakom našem gra?aninu i ukoliko se u taj važni projekat u?e sa podjednakim entuzijazmom neovisno o tome koju grupaciju bosanskohercegova?kih gra?ana želimo sa?uvati od asimilacije.

Ovo je, izme?u ostalog, re?eno prilikom današnjeg susreta zamjenika predsjedavaju?eg Predstavni?kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Be?irovi?a s više?lanom delegacijom Svjetskog saveza dijaspore BiH (SSDBiH) koju je predvodio predsjednik SSDBiH Zaim Paši?.

S druge strane, kako je istaknuto, bosanskohercegova?ki gra?ani koji žive u dijaspori me?u kojima je mnogo uspješnih i priznatih pojedinaca zainteresirani su za na?in na koji organizirano mogu pomo?i napretku BiH.

U tom cilju, oni o?ekuju konkretne poteze bh. vlasti kako bi taj proces bio olakšan i ubrzan, saop?eno je iz Sektora za odnose s javnoš?u PSBiH.

Blicko.ba/Fena

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: