Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

E-mail Ispis PDF

Pomenutoj akciji pomo?i za poplavama pogo?ene gradove BiH, koja je pokrenuta odmah nakon prvog dana prirodnih nepogoda u zemlji, odazivaju se brojni bh. gra?ani u ovom švedskom gradu.

Nakon što su katastrofalne poplave pogodile mnoge gradove Bosne i Hercegovine, ekspresno su diljem svijeta organizovane brojne akcije prikupljanja najneophodnije pomo?i, a posebno me?u brojnom bh. dijasporom, za najugroženije stanovnike pogo?ene poplavama. Jedna takva akcija pomo?i je organizovana i u švedskom gradu Goteborgu gdje ina?e živi veliki broj gra?ana iz BiH.

Akciji pomo?i za poplavama pogo?ene gradove BiH koja je pokrenuta odmah nakon prvog dana prirodnih nepogoda u zemlji, odazivaju se brojni bh. gra?ani, ali i Šve?ani u ovom gradu. Jedni donose pakete sa hranom, hranom za bebe, dekama, pelenama, a opet drugi pakete sa ?izmama, odje?om i kabanicama.

Said Selimovi?, jedan od organizatora akcije pomo?i, za Anadolu Agency isti?e da se pomo? prikuplja ne samo i Geteborgu nego i u drugim gradovima u Švedskoj gdje ina?e živi oko 120.000 gra?ana porijeklom iz BiH.

"Mnogi Bosanci i Hercegovci u Švedskoj i Geteborgu odmah su se uklju?ili u akcije prikupljanja pomo?i. Akciji pomo?i pridružila se i Islamska zajednica Geteborga, a uz pomo? prijatelja i dobrih ljudi dobili smo ogromnu sportsku halu koju su nam ustupili na korištenje kako bi u njoj organizovali sakupljanje i pakovanje pristiglih paketa pomo?i. Zahvaljuju?i našim dobrim ljudima koji su pokazali svoju volju i izrazili nesebi?nu pomo? uspjeli smo da se za veoma kratko vrijeme organizujemo i obavijestimo naš narod i ne samo njih nego i medije u Švedskoj, te je pomo? po?ela ubrzo nakon toga da pristiže sa svih strana", kazao je Selimovi?.

Odziv gra?ana je bio veliki pa je prikupljeno blizu 10 šlepera pomo?i, iako su organizatori smatrali da ?e biti dobro i ako prikupe pet šlepera.

"Ogromna sala u kojoj se ina?e može igrati fudbal bukvalno je postala mala za pakete pomo?i našoj BiH. Bili smo preskromni i mislili smo da ?e biti dovoljno pet šlepera, a ve? je prikupljeno oko deset šlepera pomo?i i roba još uvijek neprestalno pristiže. Ogromna sala od skoro 2.000 kvadrata ve? postaje zatrpana i sve tijesnija. Do sada smo prakti?no prikupili preko 250 tona pomo?i. Trenutno dogovaramo sa odre?enim firmama kamione koji ?e to prevu?i do Bosne. O?ekujemo da do kraja ove sedmice krenu prvi konvoji", rekao je Selimovi?.

Napominje kako ?e pomo? biti planski pripremana u pakete, a konvoji sa pomo?i ?e u najbržem mogu?em roku biti dostavljeni najugroženijim stanovnicima poplavama pogo?enih gradova u BiH jer, kako i sam kaže, ljudima u tim podru?jima je svaka pomo? dobrodošla.

"Svaki dan stižu neki paketi i pomo?. Nevjerovatno je kolika solidarnost vlada me?u našim ljudima. Mislim da snaga našeg naroda najbolje do?e do izražaja u nejtežim trenucima. Sve se radi planski kako sve dobro organizovali. Pakete koji stižu prvo primamo i sortiramo ovdje kod nas u hali i onda ?e se konvojem poslati za BiH u ugrožene gradove, prvenstveno Doboj, Maglaj, Zenicu, Bijeljinu, Prijedor, Zvornik, Srebrenicu, Sanski Most, Olovo i Tuzlu", kazao je jedan od organizatora akcije.

Dodaje kako su organizatori akcije u jednom momentu odlu?ili da pomo? prikupljaju i u obližnjoj džamiji nakon što je hala skoro postala mala za svu prikupljenu pomo?

"Osoblje iz Islamske zajednice Geteborga posebno su se posvetili ovoj akciji pomo?i i iskazali su nesebi?nost te ustupili i džamijske prostorije gdje možemo skladištiti pakete i pristiglu pomo? jer je hala u koju svakodnevno pristiže pomo? ve? puna", isti?e Selimovi? dodaju?i kako je vrlo bitno da se u narednim danima opet napravi jasna lista sa artiklima i robom koja je najneophodnija stanovnicima poplavama pogo?enih gradova u BiH.

Ina?e, akcije pomo?i za poplavama pogo?ene u BiH organizuju se diljem svijeta, a posebno me?u bh. dijasporom u Austriji, Sloveniji, Njema?koj, Holandiji, Švedskoj, Danskoj, Belgiji, Sjedinjenim Ameri?kim Državama (SAD), Norveškoj, Turskoj i Švicarskoj.

Blicko.ba/Anadolu Agency (AA).

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: